«Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ-ն իր գործունեության շրջանակներում և իր առաքելությանն ու ռազմավարական ուղղություններին հասնելու նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործունեությունը և իր շահառուներին տրամադրում է հետևյալ ծառայությունները.

Դասընթացներ և սեմինարներ

 • Դասընթացներ սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների մասին
 • Դասընթացներ մարդու իրավունքների մասին
 • Դասընթացներ սեռականության թեմայով
 • Դասընթացներ քաղաքացիական հասարակության զարգացման մասին
 • Դասընթացներ առաջնորդության և հաղորդակցության թեմայով
 • Դասընթացներ համակցված անվտանգության մասին
 • Դասընթացներ ատելության խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների կանխարգելման մասին

Խորհրդատվություն

 • Սեռական առողջության և սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների մասին խորհրդատվություն
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն
 • Հոգեբանական խորհրդատվություն
 • Սոցիալական աշխատողի խորհրդատվություն

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների կանխարգելում

 • Պահպանակների, լուբրիկանտների և կրթատեղեկատվական նյութերի անվճար տրամադրում սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների կանխարգելման նպատակով
 • ՍՃՓՎ-ների նկատմամբ անվճար և անանուն հետազոտության կազմակերպում
 • Աութրիչ աշխատանք` սեռական առողջության ծրագրերում նոր մարդկանց ներգրավելու համար

Հանրային և սոցիալական միջոցառումներ

 • Սեռական առողջության ուղղված հանրային միջոցառումներ
 • Հանրային և սոցիալական միջոցառումներ` նվիրված մարդու իրավունքներին
 • Հանրային և սոցիալական միջոցառումներ` ուղղված ԼԳԲՏ-ֆոբիայի նվազեցմանը
 • Հանրային և սոցիալական միջոցառումներ` նվիրված կանանց իրավունքներին
 • Հանրային և սոցիալական միջոցառումներ` նվիրված ատելության խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների կանխարգելմանը
 • Հանրային և սոցիալական միջոցառումներ` նվիրված արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի (bullying), ԼԳԲՏ անձանց հանդեպ նման վերաբերմունքի կանխարգելմանը
 • Մշակութային միջոցառումներ

Կարողությունների զարգացում

 • Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների մասին կրթատեղեկատվական նյութերի պատրաստում և հրատարակում
 • Սեռականության մասին կրթատեղեկատվական նյութերի պատրաստում և հրատարակում
 • ԼԳԲՏԻ հիմնահարցերի շուրջ հետազոտությունների իրականացում
 • Ֆիլմի դիտումներ
 • Կամավորության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ակտիվ քաղաքացիության խթանում

Ջատագովություն (ադվոկացիա)

 • Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների խնդիրների լուծման ջատագովություն
 • ԼԳԲՏԻ խնդիրների լուծման ջատագովություն
 • ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ առավել վտանգի ենթարկվող բնակչության և ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց իրավունքների պաշտպանության ջատագովություն
 • Ցավի նվազեցման խնդիրների ջատագովություն
 • «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման» մասին օրենքի ջատագովություն
 • «Խտրականության դեմ» օրենքի ջատագովություն
 • Տարեկան զեկույցների պատրաստում և տրամադրում միջազգային կազմակերպություններին
 • Այլընտրանքային ստվերային զեկույցների տրամադրում պետական մարմիններին
 • Ռազմավարական դատավարություն
 • Նամակների, հայցադիմումների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում
 • Կազմակերպության շահառուների շահերի պաշտպանություն պետական և ոչ-պետական ինստիտուտներում
 • Դատական գործերի մշտադիտարկում