ՓԻՆՔ Արմենիան բաց է նոր անդամների համար: Բոլոր շահագրգռված անձինք* կարող են ծանոթանալ անդամակցության քաղաքականությանը և լրացնել դիմում-հայտը` դրանով իսկ ներկայացնելով իրենց շահագրգռվածությունը կազմակերպության Ընդհանուր Ժողովում և որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավվելու համար**: Լրացված դիմում-հայտը կարող եք ուղարկել info@pinkarmenia.org հասցեին: Այն կդիտարկվի Ընդհանուր ժողովի ժամանակ, որը կազմակերպվում է տարեկան երկու անգամ:


* ՓԻՆՔ Արմենիային կարող են անդամակցել միայն անհատները. կազմակերպությունները չեն կարող լինել ՓԻՆՔ Արեմենիայի անդամներ:
** Կազմակերպության անդամությանը կարող են դիմել միայն 18 տարեկանը լրացած քաղաքացիները: