Պաշտոն` ծրագրի համակարգող

Աշխատաժամը` լրիվ դրույք

Աշխատանքի սկիզբը` հունվարի 7, 2019թ.

Տևողությունը` 3 ամիս  (երկարաձգման հնարավորությամբ)

Աշխատանքի վայրը` Երևան, Հայաստան

Աշխատանքի նկարագիր

Ծրագրերի համակարգողը պատասխանատու է ծրագրի արդյունավետ իրականացման համար՝ համապատասխան գործողությունների պլանի: Նա ղեկավարում է ծրագրում ներգրավված թիմը և վերահսկում կատարվող աշխատանքը, ինչպես նաև գնահատում է ծրագրի ընթացքը և ավարտը, կազմում է ծրագրային հաշվետվությունները: Ծրագիրն ուղղված է խթանելու ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանությունը հայաստանյան հասարակությունում։

 Աշխատանքային պարտականություններ

 • Պլանավորել և  համակարգել ծրագրով նախատեսված գործողութունները՝ հետևելով ծրագրի նպատակների, խնդիրների և գործողությունների իրականացմանը համապատասխան ժամանակահատվածում և մատնանշված բյուջեի շրջանակներում։
 • Մշտադիտարկել ծրագիրն ըստ գործողությունների պլանի, հետևել գործողությունների պատշաճ իրականացմանը:
 • Համակարգել խտրականության հիմքով մարդու իրավունքների ոտանահարումների փաստաթղթավորումը եւ մշտադիտարկումը։
 • Կազմակերպել ԼԳԲՏ անձանց տեսանելիության բարձրացման հանրային միջոցառումներ։
 • Ներկայացնել ԼԳԲՏ անձանց իրավունքներն ու շահերը համապատասխան տեղական, պետական եւ միջազգային կառույցներում։
 • Իրականացնել ծրագրային հանդիպումներ տվյալ ծրագրում ներգրավված աշխատակիցների հետ, քննարկել վերջիններիս կողմից իրենց պարտականությունների իրականացումը:
 • Կապ հաստատել ծրագրով նախատեսված գործընկեր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:
 • Գրել և հրապարակել հոդվածներ ծրագրի, ծրագրային գործողությունների, իրականացվող միջոցառումների մասին։
 • Ծրագրային հաշվետվությունների կազմում և ժամանակին ներկայացում:
 • Ընթացիկ աշխատանքերի վերահսկում:
 • Նոր ծրագրերի մշակում եւ ֆոնդահայթայթում։  

Որակավորում և մասնագիտական պահանջներ

 • բարձրագույն կրթություն,
 • առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրերի ղեկավարման, պլանավորման կամ իրականացման ոլորտում, իսկ դոնորի հետ աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
 • համակարգչային գիտելիքներ, մասնավորապես Microsoft Office,
 • վերլուծելու կարողություն՝ խնդիրներ ձևակերպելու և տրամաբանական լուծումներ առաջարկելու կարողություն,
 • թիմային աշխատանքի հմտություն,
 • պատշաճ թղթաբանություն վարելու և հագեցած գրաֆիկով աշխատելու կարողություն,

Աշխատանքի դիմողների համար առանցքային առաջնահերթություն է հանդուրժողականությունը և խտրականության բացառումը, հարգանքը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ:

Դիմելու կարգը` բոլոր որակավորված և շահագրգիռ թեկնածուները պետք է ուղարկեն իրենց CV-ն  և մոտիվացիոն  նամակը  vacancy@pinkarmenia.org էլ. փոստի հասցեին: Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել «ծրագրի համակարգող» անունը: Միայն ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման մեկնարկը` 12 դեկտեմբերի, 2018թ.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը`  24 դեկտեմբերի, 2018թ.