Կազմակերպություն` «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ

Պաշտոն` ծրագրի օգնական

Աշխատաժամը` լրիվ դրույք

Աշխատանքի սկիզբը` նոյեմբերի 1, 2017թ.

Տևողությունը` 6 ամիս  (մինչև 2 տարի երկարաձգման հնարավորությամբ)

Աշխատանքի վայրը` ք․ Երևան, Հայաստան

Աշխատանքի նկարագիր

Ծրագրերի օգնականը պատասխանատու է ծրագրի արդյունավետ իրականացման համար՝ համապատասխան ծրագրով նախատեսված գործողությունների պլանի: Նա աջակցում է ծրագրի ղեկավարին և ծրագրում ներգրավված թիմին: Ստորև նշված պատրականությունները սահմանում, սակայն չեն սահմանափակում կազմակերպության կողմից նախատեսվող այլ համապատասխան գործառույթներ:

Պարտականություններ

 • հետևել աշխատանքային պլանի իրականացմանը,
 • աջակցել իրականացնելու աշխատանքային հանդիպումներ ծրագրում ներգրավված աշխատակիցների և կամավորների հետ,
 • հետևել և իրականացնել ծրագրի ղեկավարի հանձնարարությունները,
 • հետևել գործողությունների ճիշտ և ժամանակին իրականացմանը,
 • աջակցել ծրագրային հաշվետվությունների կազմմանը,
 • աջակցել և իրականացնել ծրագրով նախատեսված միջոցառումները,
 • կազմակերպության գնումների քաղաքականության համապատասխան՝ իրականացնել քաղաքականությամբ սահմանված գրրծառույթները։

Որակավորում

 • բարձրագույն կրթությունը և աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • հայերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր), իսկ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,
 • համակարգչային գիտելիքներ, մասնավորապես Microsoft Office,
 • թիմային աշխատանքի հմտություն:

Աշխատանքի դիմողների համար առանցքային առաջնահերթություն է հանդուրժողականությունը և խտրականության բացառումը, հարգանքը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ:

Դիմելու կարգը` բոլոր որակավորված և շահագրգիռ թեկնածուները պետք է ուղարկեն իրենց CV-ն  և մոտիվացիոն  նամակը  vacancy@pinkarmenia.org էլ. փոստի հասցեին: Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել «ծրագրի օգնական» անունը: Միայն ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի: Առանց մոտիվացիոն նամակի ուղարկված հայտերը չեն դիտարկվի։

Դիմումների ընդունման մեկնարկը` 11 հոկտեմբերի, 2017թ.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը`  22 հոկտեմբերի, 2017թ.