Skip to content Skip to footer

Կազմակերպություն` Փինք իրավապաշտպան ՀԿ

Պաշտոն` ծրագրի օգնական / թեժ գծի պատասխանատու

Աշխատաժամը` լրիվ դրույք

Աշխատանքի սկիզբը` հոկտեմբերի 26, 2020թ.

Տևողությունը` 1 տարի՝ երկարացման հնարավորությունով (մինչև 3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի վայրը` Երևան, Հայաստան

Աշխատանքի նկարագիր

Ծրագրի օգնականը պատասխանատու է կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերի գործողությունների արդյունավետ իրականացման համար՝ ըստ կազմակերպության գործողությունների պլանի: Նա աջակցում է ծրագրի համակարգողին/ղեկավարին և ծրագրում ներգրավված թիմին իրականացնել ընթացիկ հաղորդակցությունը և գործողությունների պլանավորումն ու իրականացումը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • աջակցել կազմակերպության ջատագովության աշխատանքների կազմակերպմանը
 • թեժ գծերին արձագանք և ուղղորդում համապատասխան մասնագետներին
 • հետևել կազմակերպության ու աշխատանքային պլանների իրականացմանը
 • աջակցել և իրականացնել ծրագրերով նախատեսված միջոցառումները թիմակիցների հետ
 • աջակցել իրականացնելու աշխատանքային հանդիպումներ ծրագրում ներգրավված աշխատակիցների և կամավորների հետ
 • հետևել և իրականացնել ծրագրի համակարգողի/ղեկավարի հանձնարարությունները
 • հետևել գործողությունների ճիշտ և ժամանակին իրականացմանը
 • աջակցել ծրագրային հաշվետվությունների կազմմանը

Որակավորում և մասնագիտական պահանջներ

 • բարձրագույն կրթություն ունեցող կամ ուսանող (ցանկալի է սոցիալական գիտությունների, հոգեբանության և/կամ հաղորդակցման ոլորտում)
 • աշխատանքային փորձ ցանկալի է
 • հայերենի, անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • համակարգչային գիտելիքներ, մասնավորապես Microsoft Office
 • վերլուծելու կարողություն՝ խնդիրներ ձևակերպելու և տրամաբանական լուծումներ առաջարկելու կարողություն
 • թիմային աշխատանքի իրականացման հմտություններ
 • հաղորդակցման հմտություններ՝ թիմի, գործընկերների և կազմակերպության շահառուների հետ

Աշխատանքի դիմողների համար առանցքային առաջնահերթություն է հանդուրժողականությունը և խտրականության բացառումը, հարգանքը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ:

Դիմելու կարգը` բոլոր որակավորված և շահագրգիռ թեկնածուները պետք է ուղարկեն իրենց CV-ն  և մոտիվացիոն  նամակը  [email protected]enia.org էլ. փոստի հասցեին: Մոտիվացիոն նամակում նշեք ձեր փորձառության ու մասնագիտական հմտությունների կապը տվյալ հաստիքի հետ։  Խնդրում ենք նամակի վերնագրում նշել «ծրագրի օգնական» անունը: Միայն ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումների ընդունման մեկնարկը` 13 հոկտեմբերի, 2020թ.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 20 հոկտեմբերի, 2020թ.