ՀՀ Առողջապահության փոխնախարար պարոն Սերգեյ Խաչատրյանի պաշտոնական հաղորդագրությունը անգլերենով` ՄԱԿ-ի ՁԻԱՀ-ի խնդրի 2011թ. բարձրաստիճան հանդիպմանը (Նյու Յորք, հունիսի 8-10, 2011թ):
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ պարտավորությունների հռչակագրի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ քաղաքական հնչակագրի իրականացման առաջընթացի համապարփակ վերանայման բարձրաստիճան հանդիպում: