Skip to content Skip to footer

ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց օգնող մասնագետների համար

Ուղեցույց հոգեբույժների, սեքսոլոգների, հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների և այլ հարակից ոլորտների համար, 2021թ.

Կարդալ | Ներբեռնել | Ուղեցույցի մասին

Ուղեցույցը նախատեսված է օգնող մասնագետների՝ մասնավորապես հոգեբանների, հոգեբույժների, սոցիալական աշխատողների, սեքսոլոգների և այլ հարակից ոլորտների ներկայացուցների համար։
Ուղեցույցի նպատակն է աջակցել օգնող մասնագետներին՝ մատուցելու գիտելիքահեն, ԼԳԲՏ-դրական և ԼԳԲՏ-զգայուն ծառայություններ ոչ հետերոնորմատիվ սեռական կողմնորոշում ու գենդերային ինքնություն ունեցող անձանց, բարելավելու մատուցված ծառայությունների արդյունավետությունն ու որակը, բացառելու հնարավոր վնասները ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքում և նպաստելու ԼԳԲՏ անձանց առողջության, հոգեկան բարօրության ու ինքնաբավության ապահովմանը: ԼԳԲՏ-դրական աջակցությունը ենթադրում է հարգալից, իրազեկ և հավասարապես աջակցող մասնագիտական խնամք ԼԳԲՏ անձանց ինքնությունների, կենսափորձերի և մտահոգությունների հանդեպ։


ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքի ուղեցույց

Ուղեցույց հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագների համար, 2017թ.

Կարդալ | Ներբեռնել | Հետազոտության մասին

Ուղեցույցը նախատեսված է հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետների` մասնավորապես հոգեբույժների, սեքսոլոգների, հոգեբանների և սոցիալական աշխատողների համար, սակայն կարող է կիրառվել նաև ոլորտի այլ մասնագետների կողմից:
Ուղեցույցի նպատակն է աջակցել հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետներին՝ մատուցելու գիտելիքահեն, ԼԳԲՏ-դրական և ԼԳԲՏ-զգայուն ծառայություններ ոչ հետերոնորմատիվ սեռական կողմնորոշում ու գենդերային ինքնություն ունեցող անձանց, բարելավելու մատուցված ծառայությունների արդյունավետությունն ու որակը, բացառելու հնարավոր վնասները ԼԳԲՏ անձանց հետ աշխատանքում և նպաստելու ԼԳԲՏ անձանց առողջության, հոգեկան բարօրության ու ինքնաբավության ապահովմանը: ԼԳԲՏ-դրական աջակցությունը ենթադրում է հարգալից, իրազեկ և հավասարապես աջակցող մասնագիտական խնամք ԼԳԲՏ անձանց ինքնությունների, կենսափորձերի և մտահոգությունների հանդեպ: