Skip to content Skip to footer

ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2021 թ․ ընթացքում

Տարեկան զեկույց, 2021 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

Զեկույցում ամփոփված են 2021 թ.-ի ընթացքում կազմակերպության կողմից արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումները, որոնք զուգորդված են եղել սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականությամբ։ Փաստագրված դեպքերը, իհարկե, ամբողջությամբ չեն արտացոլում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների խախտումները, քանի որ ոչ բոլոր դեպքերում են իրավախախտման զոհ դարձած անձինք դիմում իրավական պաշտպանության կամ իրավապաշտպաններին։ Խտրականությունից տուժող անձինք հաճախ վստահություն չեն ունենում, որ հնարավոր է ապացուցել իրենց հանդեպ տեղի ունեցածի իրական շարժառիթները, քանի որ մի կողմից ապացուցման գործընթացը օբյեկտիվորեն պարունակում է որոշակի բարդություններ, մյուս կողմից՝ փորձը ցույց է տալիս, որ դատարանները միշտ չէ, որ կիրառում են օրենքով տրված գործիքակազմը՝ դեպքերի ամբողջական, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու համար։ Այսպիսի պայմաններում պետական մարմինները առհասարակ որևէ ջանք չեն գործադրում՝ ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների խախտումները որպես խտրականությամբ պայմանավորված դեպքեր վեր հանելու և փաստագրելու համար։


ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2020 թ․ ընթացքում

Տարեկան զեկույց, 2020 թ․

Կարդալ Ներբեռնել

Զեկույցի բովանդակային հատվածում ներկայացված են 2020 թ. ընթացքում խտրականությամբ զուգորդված ՍԿԳԻ հիմքով իրավախախտումները։ Այն ներառում է նաև պետության ստանձնած պարտավորությունները այդ խախտումները կանխելու և տուժածներին պաշտպանելու ուղղությամբ, իրավապահ մարմինների արձագանքը և վերաբերմունքը ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ։

Զեկույցի մյուս մասը վերաբերում է ատելության խոսքին։ Այն ներառում է վերլուծություն ատելության խոսքի կարգավորման ուղղությամբ՝ պետության քաղաքականության, կատարված օրենսդրական փոփոխությունների, պետական իշխանության և հանրային այլ անձանց կողմից հնչեցված ատելության խոսքի վերաբերյալ։

Զեկույցն ամփոփվում է տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ եզրակացություններով և պետական կառույցներին, ԶԼՄ-ներին, միջազգային կառույցներին ներկայացվող առաջարկություններով։


ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում 2019 թ․ ընթացքում

Տարեկան զեկույց, 2019 թ․

Կարդալ Ներբեռնել Տեսանյութ

Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականությամբ պայմանավորված իրավախախտումների փաստագրման, ինչպես նաև օրենսդրական կարգավորումների կամ այլ հանրային օրակարգերի շուրջ ծավալվող քննարկումների և զարգացումների մշտադիտարկման հիման վրա Փինքի կողմից յուրաքանչյուր տարի ներկայացվում է ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ զեկույց։

Ըստ այդմ, զեկույցը բաղկացած է երեք հիմնական բաժնից։

Առաջին մասում ամփոփված են տարվա ընթացքում կազմակերպության կողմից արձանագրված իրավախախտումների փաստերը և դրանց իրավական մեկնաբանությունները։ Զեկույցի երկրորդ մասում տեղ են գտել պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից ԼԳԲՏ անձանց թիրախավորող գնահատականներն ու արտահայտությունները և դրանց տրվել է իրավական մեկնաբանություն։ Արձանագրված խնդիրների հիման վրա զեկույցի երրորդ մասում ներկայացված են պետական մարմիններին, զանգվածային լրատվության միջոցներին և մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված առաջարկներ։


ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2018 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

Փինք Արմենիան յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում է Հայաստանում ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ տարեկան զեկույց՝ արձանագրված դեպքերի փաստերի ներկայացման և իրավական վերլուծության հիման վրա։

Թավշյա հեղափոխությամբ 2018 թ. Հայաստանում ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ, որտեղ զանգվածային լրատվության միջոցներում և սոցիալական ցանցերում անձանց սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիմքով ատելության խոսքը հասել է աննախադեպ մակարդակի, ինչը նախ և առաջ պայմանավորված է եղել քաղաքական դաշտում նախկին իշխանությունների կողմից ակտիվորեն իրականացվող շահարկումներով։


ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2017 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

«ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում, 2017 թ.» զեկույցն ամփոփում է 2017 թ. Փինք Արմենիայի արձանագրած և փաստաթղթավորած դեպքերը, ԼԳԲՏ անձանց հետ անցկացրած հարցազրույցների արձանագրությունները, դատական գործերի, համացանցում և ԶԼՄ-ներում տեղ գտած հրապարակումները:


ԼԳԲՏ անձանց մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2016 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

2016 թ. Փինք Արմենիան արձանագրել է կյանքի իրավունքի խախտման դեպքեր, խոշտանգումներից կամ անմարդկային, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունքի խախտման դեպքեր, խտրականությունից և ատելություն սերմանող խոսքից զերծ մնալու իրավունքի խախտման դեպքեր, մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտման դեպքեր, օրենքի առջև հավասարության և հավասար պաշտպանվածության իրավունքի խախտման դեպքեր։


ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2015 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

Զեկույցում ցույց է տրվում, թե ԼԳԲՏ անձանց հետ փոխհարաբերություններում ինչ խախտումներ է կատարել պետությունը, իրավունքների ոտնահարման ինչ բնույթի դեպքեր են արձանագրվել 3-րդ անձանց հետ փոխհարաբերություններում ու թե բոլորի համար հավասար հնարավորություններ և ապահով միջավայրի ստեղծելու պետության ձախողումը ինչ իրադրության է հանգեցրել:


ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2014 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

Սույն զեկույցն ամփոփում է «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ-ի 2014 թ. արձանագրած և փաստաթղթավորած դեպքերը, ԼԳԲՏ անձանց հետ իրականացված հարցազրույցների արձանագրությունները, դատական գործերի, համացանցի և այլ զեկույցների ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները:


ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2013 թ․

Կարդալ | Ներբեռնել

Սույն զեկույցը ամփոփում է 2013 թվականին ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների ոտնահարման հանրային հնչեղություն ունեցող դեպքերն ու միջոցառումները:

 


Լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր (ԼԳԲՏ) անձանց իրավունքների ոտնահարումները Հայաստանում

Այլընտրանքային զեկույց, 2012 թ․

Ներբեռնել

Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» հասարակական կազմակերպության, Հանուն մարդկային կարիքների և մարդու իրավունքների «Հըրթլենդ» Դաշինքի, ԻԼԳԱ-Եվրոպայի, ինչպես նաև Ջորջ Վաշինգտոնի անվան համալսարանի իրավագիտության դպրոցի Մարդու իրավունքների միջազգային կլինիկայի կողմից և նախատեսված է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների կոմիտեի գումարված 105-րդ նստաշրջանի քննարկման համար առ այն, թե Հայաստանն ինչպես է իրականացնում Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները:


ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2012 թ․

Կարդալ

Սույն զեկույցն ամփոփում է 2012 թ-ի ընթացքում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների ոտնահարումների առավել հանրային և շատ լուսաբանված դեպքերն ու դրանց հաջորդած իրադարձությունները:


ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում

Տարեկան զեկույց, 2011 թ․

Կարդալ

Այս զեկույցում ուշադրությունը է դարձվում հասարակական կյանքի մի քանի ոլորտների վրա, և ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թ-ին գրանցված ԼԳԲՏ անձանց առավել հաճախ պատահող խնդիրները:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial