Skip to content Skip to footer

Սեռավարակները կարող են փոխանցվել.

 • առանց պահպանակի ունեցած յուրաքանչուր սեռական հարաբերության ժամանակ
 • արյան փոխներարկման ժամանակ, արյան կամ արյան բաղադրամասերի հետ անմիջական շփման ժամանակ
 • ներարկիչների և ասեղների համատեղ օգտագործման ժամանակ
 • մորից երեխային` հղիության ընդացքում, ծննդաբերության կամ կրծքով կերակրելիս

Սեռավարակների հիմնական ախտանշանները.

 • արտադրություն միզուկից
 • արտադրություն հեշտոցից
 • տհաճ հոտ ունեցող արտադրություն
 • միզելու ժամանակ այրոցի զգացում
 • ցավեր որովայնի ստորին շրջաններում
 • խոցեր սեռական օրգանների շրջանում
 • սեռական գորտնուկներ, վերքեր, ուռուցքներ
 • մաշկային ցան
 • քոր
 • մեծացած ավշային հանգույցներ
Սեռավարակները կարող են փոխանցվել.
առանց պահպանակի ունեցած յուրաքանչուր սեռական հարաբերության ժամանակ,
արյան փոխներարկման ժամանակ, արյան կամ արյան բաղադրամասերի հետ անմիջական շփման ժամանակ
ներարկիչների և ասեղների համատեղ օգտագործման ժամանակ
մորից երեխային` հղիության ընդացքում, ծննդաբերու-թյան կամ կրծքով կերակրելիս
Սեռավարակների հիմնական ախտանշանները.
արտադրություն միզուկից
արտադրություն հեշտոցից
տհաճ հոտ ունեցող արտադրություն
միզելու ժամանակ այրոցի զգացում
ցավեր որովայնի ստորին շրջաններում
խոցեր սեռական օրգանների շրջանում
սեռական գորտնուկներ, վերքեր, ուռուցքներ
մաշկային ցան
քոր
մեծացած ավշային հանգույցներ