Skip to content Skip to footer

Բիսեքսուալ անձանց օրը

1999 թ-ից սկսած՝ արդեն 21 տարի է ինչ սեպտեմերի 23-ին նշվում է Բի տեսանելիության օրը: Բիսեքսուալները, նրանց ընտանիքները, ընկերներն ու աջակիցները տոնելով այս…