Skip to content Skip to footer

Խաղաղության միջազգային օր

Արդեն 30 տարի է անցել ինչ ընդունվել է «Մարդկանց խաղաղության իրավունքի» մասին հռչակագիրը: 1981թ. նոյեմբերի 30-ին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 36/37 բանաձևով որոշվեց, որ…