Skip to content Skip to footer

ՏՎԽ կարծիքը Քաղաքացիական հասարակության 16 ներկայացուցիչների գործի վերաբերյալ

Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը հրապարակել է կարծիք` Քաղաքացիական հասարակության 16 ներկայացուցիչ ընդդեմ «Իրավունքի Մեդիա» ՍՊԸ-ի և Հովհաննես Գալաջյանի գործի վերաբերյալ: Գործի հանգամանքները 17.05.2014թ-ին www.Iravunk.com առցանց լրատվական…
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial