Skip to content Skip to footer

Նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված դժվարությունները ԼԳԲՏՔ անձանց համար

Նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակի հետևանքներն աճում են օրեցօր, Հայաստանում տարբեր ոլորտներ հայտնվել են ծանր դրության մեջ կասեցնելով աշխատանքները։ Հատկապես դժվար է խոցելի խմբերի համար, որոնք անկախ արտակարգ դրությունից մշտապես խտրականության և ճնշումների են ենթարկվում։ Մասնավորապես, ԼԳԲՏՔ (լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանս, քվիր) անձանց համար առաջ են եկել թե՛ սոցիալական և թե՛ հոգեբանական տարատեսակ խնդիրներ։ Շատերը կորցրել են…