Skip to content Skip to footer

Աշխատանքի հայտարարություն

Փինք իրավապաշտպան ՀԿ-ում առկա են իրավաբանի և հաղորդակցման մասնագետի թափուր աշխատատեղեր։

Դիմելու վերջնաժամկետն է 2021թ․ սեմպտեմբերի 22-ը։